…vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol. Krátenie dovolenky – § 109 Zákonníka práce Ak zamestnanec splnil podmienku…