…práce celkovo v 179 subjektoch, ktoré zamestnávali cudzincov, pričom skontrolovali celkom 537 osôb. Z týchto osôb bolo 55 cudzincov. Najčastejšie kontrolované boli subjekty vykonávajúce svoju činnosť v odvetví veľkoobchodu a…