Preskočiť na obsah

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2017 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce.

Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú:

• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016,

• podiely hlavných skupín zdrojov na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) v rokoch 1998 – 2017,

• podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte registrovaných pracovných úrazov v rokoch 2007 – 2017.