Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len EU-OSHA) vydala DVD pod názvom „Napo…Nie je dôvod na žarty“ s problematikou pošmyknutia a zakopnutia. Ide o ďalší zo série animovaných filmov so zameraním na nebezpečenstvá pri práci.

Toto najnovšie DVD obsahuje osem krátkych scénok, kde sa tvorcovia filmu zamerali na pošmyknutia a pády, keďže tie ohrozujú zamestnancov denne na každom pracovisku, v každom odvetví a v každej krajine a sú tiež zdrojom mnohých pracovných úrazov. Hlavnou postavou scénok je snaživý zamestnanec Napo, ktorý sa nečakane dostane do rôznych situácií, ktoré nemôže ovplyvniť, ale dokáže identifikovať nebezpečenstvá alebo riziká a predkladá dobré návrhy na zlepšenie bezpečnosti a organizácie práce. Riešenia sú často jednoduché a efektívne. Vhodné posúdenie rizík by malo identifikovať nevyhnutné kroky, ktorých súčasťou je prevencia, vhodná obuv, úprava pracoviska, údržba, vhodná úprava podlahy, pedantné upratovanie, plánované zmývanie, efektívne školenie a dozor.

EU-OSHA sa aj takouto nenútenou formou snaží upozorniť na riziká, ktoré zamestnancom pri práci hrozia a podáva ľahký návod, ako sa im vyhnúť. Film je určený predovšetkým pre dospelých divákov, môže byť vhodným spestrením prednášok z oblasti bezpečnosti práce a je tiež obľúbený u mladšej generácie. V prípade záujmu je možné DVD obdržať na Národnom kontaktnom mieste EU-OSHA, ktoré sídli na Národnom inšpektoráte práce.