Skip to content

...from the regulations from EUR 1 000 to EUR 200 000, 2. failure to comply with the obligation imposed by the measure from EUR 300 to EUR 100 000. (1)...

...nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku. Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca...