Počuli ste to? Ak nie, tak máte možnosť teraz. Prinášame záznam rozhovoru Marcela Hanáčka s vedúcim oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Michalom Horňakom, ktorý 22. októbra 2019 ráno odvysielalo Rádia Regina Západ vo svojom rannom vysielaní. Michal Horňak hovorí okrem iného aj o tom, prečo je dôležité pripomínať si Európsky týždeň BOZP, prečo je dôležité robiť prevenciu v oblasti BOZP ale aj o tom, aké sú najčastejšie príčiny pracovných úrazov.