Národný inšpektorát práce zaznamenal vlani historicky najnižšie počty závažných pracovných úrazov s následkom smrti, či s následkom ťažkej ujmy na zdraví za posledných 20 rokov. Aj to bol dôvod, pre ktorý si moderátor Miroslav Talavašek v piatok 1. februára 2019 pozval ako hosťa do košického štúdia Rádia Regina vedúceho oddelenia BOZP Ing. Ján Trcku z NIP, aby s ním v živom vysielaní diskutoval o najčastejších príčinách, ktoré vedú k vzniku závažných pracovných úrazov, ale aj o tom, čo všetko robí inšpekcia práce na Slovensku v snahe závažným pracovným úrazom predchádzať. Hodinová diskusia vzbudila medzi poslucháčmi veľký záujem. Viacerí z nich do štúdia napísali alebo zatelefonovali svoje otázky, pričom Ján Trcka i ďalší hosť v štúdiu, ktorým bola Andrea Oršolitsová zo Sociálnej poisťovne, im na ne vzápätí pohotovo odpovedali. Reč bola najmä o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri nahlasovaní pracovných úrazov a tiež o tom, na čo má zamestnanec po pracovnom úraze na pracovisku nárok. Záznam relácie je prístupný v archíve vysielania Slovenského rozhlasu. Ján Trcka bol okrem toho aj hosťom populárnej motoristickej relácie Pozor zákruta!