PROSÍME VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O PORADENSTVO, ABY KONTAKTOVALI MIESTNE PRÍSLUŠNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE PODĽA MIESTA SÍDLA ZAMESTNÁVATEĽA! URÝCHLITE TAK VYBAVENIE SVOJICH POŽIADAVIEK.

 

IP Banská Bystrica

Poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti: e-mail: milan.medla@ip.gov.sk  TEL: +421 907 904 926, +421 908 904 337, +421 908 987 535

Poradenstvo v oblasti BOZP: TEL: +421 908 904 334, +421 907 904 925

Písomne na e-mail: marian.valach@ip.gov.sk; natasa.bardelcikova@ip.gov.sk

 

IP Bratislava

TEL.: +421 2 32182 763   Písomne na e-mail: podatelna@ba.ip.gov.sk

 

IP Košice

TEL: +421 55 6002301 Písomne na  e-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

 

IP Nitra

TEL: +42137/6933801 ; +421 907 983 100 Písomne na e-mail: ip.nitra@ip.gov.sk

 

IP Prešov

Poradenstvo pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov /pondelok,streda,piatok/ TEL:  +421 907 918 701 Poradenstvo pre oblasť BOZP /utorok, štvrtok/ TEL: +421 907 918 676 alebo písomne na  e-mailovej adrese: ip.presov@po.ip.gov.sk

 

IP Trenčín

Tel: v pondelok, stredu a štvrtok 08.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hod. na tel. č. 032/7441653, 032/7441646.

Písomné poradenstvo bude poskytované na základe žiadosti doručenej poštou na adresu:

Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

alebo elektronicky na adresu:  ip.trencin@tn.ip.gov.sk

 

IP Trnava

TEL: +421335521614,

e-mailom: ip.trnava@ip.gov.sk

 

IP Žilina

V pondelok, stredu a štvrtok na TEL: +421 41/50 59 191

V utorok a piatok TEL: +421 41/50 59 113, odkiaľ bude volajúci presmerovaný na inšpektora práce podľa oblasti, o ktorú bude mať volajúci záujem (PPV, BOZP, NZ).

e-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk