Minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy či prípadné neoprávnené manipulácie s tachografmi. To všetko kontrolovali na odstavných plochách Podsuchá pri Ružomberku a Kysucký Lieskovec pri Žiline u vodičov nákladných áut pracovníci Národného inšpektorátu práce (NIP) zo Slovenska a ich kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

NIP organizuje spoločnú medzinárodnú kontrolu každý rok. Zástupcovia susedných štátov sa na nej zúčastňujú najmä preto, že Slovensko je nielen dôležitou tranzitnou krajinou, ale často aj cieľovou destináciou pre prepravy z týchto krajín. „Kontrolujeme pracovné prestávky, minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy, funkčnosť tachografu, správnosť karty, ktorá patrí konkrétnemu vodičovi, či nie je neoprávnená manipulácia s tachografom, napríklad používaním magnetov alebo podobne,“ informoval Ján Trcka, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie Národného inšpektorátu práce prítomných novinárov.

Podľa námestníka pre úsek kontrolnej činnosti Centra služieb pre cestnú dopravu v Českej republike Pavla Bergmana výhoda spoločných kontrol spočíva v jednotnej európskej legislatíve a v podstate rovnakých kontrolných postupoch. „Spoločné kontroly sú dobré v tom, že pri jednom kontrolnom zistení môžu kontrolóri medzi sebou konzultovať a predávajú si skúsenosti. Čo nevieme a nemôžeme ovplyvniť je iný spôsob a miera trestania za zistené priestupky v jednotlivých členských štátoch,“ poznamenal Bergman.

Na Slovensku je od začiatku apríla 2019 v platnosti zmena výšky pokút, ktorá sa týka sociálnej legislatívy v doprave. „Do tohto dátumu to bolo 165 eur za všetky priestupky, ktoré sme zistili na pozemnej komunikácii, od tohto dátumu už je to 330 eur. Napriek zvýšeniu však musím skonštatovať, že stále to nedosahuje výšku pokút, ako je bežná v okolitých krajinách, napríklad v Maďarsku či Poľsku. Za každý jeden priestupok, ktorý tam zistia, vedia dať samostatnú pokutu,“ vysvetlil Trcka s tým, že na Slovensku vedia dať pokutu 330 eur za všetky priestupky, ktoré zistia komplexne.

Jedným z hlavných cieľov spoločnej kontroly je už tradične výmena poznatkov z výkonu kontrol, prerokovanie a zjednotenie postojov k výkladu jednotlivých ustanovení európskych predpisov, ale tiež vzájomná výmena skúseností inšpektorov práce. Kontroly sa uskutočňujú súbežne v rovnakých časoch a v rámci akcie kontrolóri spravidla preveria asi 50 nákladných vozidiel a autobusov.

(TASR)