Preskočiť na obsah

Novelou zákona o minimálnej mzde účinnou od 31. októbra 2020 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2021.

Na rok 2021 sa ustanovila:

a)  suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,

b)  suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.

Zároveň sa novelou upravili pravidlá pre určovanie sumy minimálnej mzdy, podľa ktorých sa bude postupovať od 1. januára 2021.

Pre určenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 sa neuplatnil postup, podľa ktorého v prípade, ak nedôjde k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov o sume mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok, táto suma bude stanovená vo výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za minulý kalendárny rok.

Počnúc rokom 2021 bude suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok vychádzať z podielu 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za minulý kalendárny rok.