Napriek všeobecne rozšírenému názoru, že ohrozenie zamestnancov počas práce s nebezpečnými látkami je v Európe na ústupe, opak je pravdou. Nebezpečné chemické látky sú stále pomerne častou príčinou vzniku rôznych chorôb z povolania, či dokonca pracovných úrazov s fatálnymi následkami. Podľa šiesteho európskeho prieskumu pracovných podmienok sa percento ľudí, ktorí udávajú ohrozenie nebezpečnými substanciami minimálne počas štvrtiny ich pracovnej doby, nezmenilo od roku 2000 a stále zostáva na úrovni okolo 17 percent.

Aj tieto fakty sú dôvodom, prečo Národný inšpektorát práce organizuje v tomto i budúcom roku množstvo podujatí zameraných na podporu kampane Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) s podtitulom „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“. 3. októbra 2018 sa v hoteli Yasmin v Košiciach uskutočnil už druhý zo štvorice seminárov zameraných na zvýšenie povedomia o BOZP a podporu súčasnej kampane EU-OSHA, ktorá sa nesie v duchu kontroly nebezpečných látok a ich vplyvu na zdravie a bezpečnosť pracujúcich ľudí.

Na tomto seminári sa zišlo viac ako 60 odborníkov z rôznych firiem a organizácií z celého Slovenska, vrátane hostí z Českej republiky. Vypočuli si sériu prednášok, ktorých cieľom bolo priblížiť odbornej verejnosti princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách, poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe ale aj na riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly. Počas seminára zazneli aj praktické informácie z odvetví stavebníctva a dopravy a informácie o legislatívnych novinkách v oblasti ochrany zdravia, prezentované zástupcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave. O veľkom záujme svedčí aj skutočnosť, že kapacita prednáškovej sály sa zaplnila už viac ako desať dní pred konaním akcie. Pre tých, ktorí sa nestihli registrovať na podujatie v Košiciach, alebo sa nemohli prihlásiť z kapacitných dôvodov, máme dve dobré správy. Národný inšpektorát práce pripravuje ďalšie dva semináre zamerané na zvyšovanie povedomia o BOZP a prezentáciu kampane Zdravé pracoviská. Prvý z nich sa uskutoční dňa 6. novembra v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline a druhý o dva dni neskôr, 8. novembra 2018, v hoteli Dukla v Prešove. Prešovský seminár, ktorý NIP organizuje v spolupráci s Enterprise Europe Network, zároveň uzavrie EU OSHA aktivity pre rok 2018. Na obe podujatia ste srdečne vítaní. Bližšie informácie o pripravovaných seminároch sú dostupné na nasledujúcich odkazoch.

Žilina: https://www.ip.gov.sk/zdrave-pracoviska-kontroluju-nebezpecne-chemicke-latky-seminar-v-ziline/

Prešov:  https://www.ip.gov.sk/zdrave-pracoviska-kontroluju-nebezpecne-chemicke-latky-seminar-v-presove/