mobilné stanice 12/18

Identifikačné číslo : 4500040434
11. januára 2019

Dodávateľ:

Meno : SWAN a.s.
Adresa : Borská 6,Bratislava
IČO : 47258314
Zmluva :
Cena s DPH : 198 €
Podpis : Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ