Objednávka Popis Evidované
4500013664 nákup čistiacich potrieb ML 08.08.12
4500013672 oprava chladiacej vitríny ML 08.08.12
4500013648 verejné obstarávanie na vzdelávanie 07.08.12
4500013650 monitoring médií 07/12 07.08.12
4500013645 nákup náhradných dielov – traktor ML 07.08.12
4500013745 predplatné ZZ SR 2013 – vyúčt. zálohovej faktúry 06.08.12
4500013628 oprava – Audi A6 05.08.12
4500013624 potraviny, bufet – ML 05.08.12
4500013684 nákup pneumatík SUPERB 05.08.12
4500013613 nákup mobilné telefóny 02.08.12