Objednávka Popis Evidované
4500011562 štvrťročná aktualiácia softvéru 23.01.12
4500011502 nákup potranín ML 16.01.12
4500011467 nákup potravín ML 15.01.12
4500011453 práca a služby v oblasti IT 12.01.12
4500011454 vyúčtov.predplat.2011 Úplné znenie zákonov 12.01.12
4500011434 prevent.protipož.prehliadka 2011 ML 11.01.12
4500011436 zprevent.protipož.prehl.ML 11.01.12
4500011438 elektr.energia 12/11 ML 11.01.12
4500011440 prenájom zásobníkov ML 11.01.12
4500011441 denný prenájom FAM 12/11 ML 11.01.12