servisné práce 12/18

Identifikačné číslo : 4500040411
10. januára 2019

Dodávateľ:

Meno : eSOLUTIONS s.r.o.
Adresa : Viedenská 7,Košice
IČO : 36597767
Zmluva :
Cena s DPH : 120 €
Podpis : Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ