telekomunikačné služby

Identifikačné číslo : 4500040392
8. januára 2019

Dodávateľ:

Meno : Slovak Telekom a.s.
Adresa : Bajkalská 28,Bratislava
IČO : 35763469
Zmluva :
Cena s DPH : 152,94 €
Podpis : Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ