výroba a montáž príborníka a skriniek do jedálne ML

Identifikačné číslo : 0092019
8. januára 2019

Dodávateľ:

Meno : ZRUB ORAVA s.r.o.
Adresa : Nemocničná 1975/3, Dolný Kubín
IČO : 36439827
Zmluva :
Cena s DPH : 1900 €
Podpis : Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ