Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že z dôvodu preventívnych opatrení a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, bude od 08. 11. 2021  poskytovať poradenstvo výhradne telefonickou a písomnou formou.

Žiadosti o poradenstvo môžete zasielať písomne na adresu: Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava a elektronicky na emailovú adresu: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk.

Telefonické poradenstvo je poskytované v čase úradných hodín  na tel. čísle: 02/32182763.

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania bude Inšpektorát práce Bratislava, vydávať len na základe správne vyplnenej žiadosti, doručenej elektronicky, alebo poštovým podnikom. Spracované potvrdenia budú zasielané výlučne elektronicky.

Najdôležitejšie základné otázky a odpovede nájdete spracované na stránke Národného inšpektorátu práce.

Za pochopenie ďakujeme.