Inšpektorát práce Nitra oznamuje verejnosti, že dňom 30.6.2020 je ukončené obmedzenie poskytovania poradenstva len telefonickou, resp. písomnou formou, ktoré bolo prijaté z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.

Osobné poradenstvo bude opätovne poskytované v pôvodnom rozsahu tak, ako je uvedené v úradných hodinách.