Informácia o týždni BOZP na Inšpektoráte práce Košice

Vyvrcholením kampane Zdravé pracoviská je Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri (43. kalendárny týždeň). Inšpektorát práce Košice počas 43. týždňa – “ Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ pripravil pre organizácie (právnické osoby) ako aj jednotlivcov (fyzické osoby) tieto aktivity:

Počas celého 43. týždňa  na Inšpektoráte práce Košice bude „Deň otvorených dverí“ .

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú na vybraných stredných školách besedy so študentami zamerané na zvýšenie informovanosti o význame aktívneho, participatívneho riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.