Preskočiť na obsah

Deň otvorených dverí 28.4.2022

Svetový deň BOZP

 

Inšpektorát práce Nitra

si Vás dovoľuje z príležitosti Svetového dňa bezpečnosti práce, ktorý je vyhlásený na 28.4. pozvať na

„Deň otvorených dverí“

dňa 28.4.2022

V rámci „Svetového dňa bezpečnosti práce“  bude oboznámená široká verejnosť s problematikou BOZP, s  cieľom zdôraznenia významu prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Semináre sa uskutočnia od 9.00 do 11.00 hod. a od 11.00 do 13.00 hod.

v priestoroch

Inšpektorátu práce Nitra, Jelenecká 1039/49

na 1. poschodí

Počas dňa otvorených dverí budete mať možnosť oboznámiť sa s prácou inšpektorov práce, poskytne sa Vám odborný  výklad, poradenstvo, elektronické a tlačové materiály.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať najneskôr do 27.4.2022 na emailovej adrese:

veronika.kovacova@ip.gov.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.