Deň otvorených dverí na Inšpektoráte práce Banská Bystrica - 24.10.2019

Deň otvorených dverí  na Inšpektoráte práce Banská Bystrica v rámci

Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Inšpektorát práce Banská Bystrica pripravil dňa 24.10.2019 (vo štvrtok) pre všetkých zamestnávateľov, zamestnancov a ich zástupcov ako aj širokú verejnosť v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Deň otvorených dverí.

Všetkých záujemcov pozývame na odbornú prednášku so začiatkom o 9.00 hod. venovanú bezpečnosti a ochrane zdravia na staveniskách, ktorej súčasťou bude aj predstavenie odbornej príručky „BOZP na stavenisku I.“ V ďalšej časti sme pre návštevníkov pripravili prehľad pracovnej úrazovosti v banskobystrickom kraji za posledné obdobie s priblížením príčin týchto úrazov a preventívnymi činnosťami pri ich predchádzaní. Záver bude patriť diskusii účastníkov spolu s poskytnutím poradenstva a riešením konkrétnych problémov účastníkov podujatia.
Samozrejme, tak ako počas všetkých pracovných dní aj v tento deň Vám budú k dispozícii naši odborníci pre všetky oblasti inšpekcie práce, či už ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práce, pracovnoprávne vzťahy, nelegálne zamestnávanie alebo sociálnu legislatívu v doprave, aby Vám poskytli bezplatné poradenstvo a zodpovedali všetky otázky, ktoré vás v súvislosti s inšpekciou práce zaujímajú. Tešíme sa na Vás.