Deň otvorených dverí na inšpektoráte práce Košice

Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je každoročne 28. apríl „Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
Cieľom „Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zdôrazniť myšlienku prevencie úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Tento deň je takisto dňom, počas ktorého si uctievame pamiatku obetí, ktorí prišli o život pri plnení pracovných povinností. Tohoročný svetový deň BOZP je zameraný na tému budovania kultúry prevencie v oblasti BOZP. Ide pritom o takú kultúru, ktorá zabezpečuje právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie na všetkých úrovniach, kde sa vlády, zamestnávatelia a zamestnanci aktívne podieľajú na zaistení bezpečného a zdravého pracovného prostredia prostredníctvom systému definovaných práv, zodpovednosti a povinnosti a kde je najvyššou prioritou prevencia.

Inšpektorát práce Košice Vás pozýva, z príležitosti „Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ dňa 28.apríla 2016, na „Deň otvorených dverí“ na Inšpektoráte práce Košice.

Prílohy