Preskočiť na obsah

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 2019

 43. kalendárny týždeň v dňoch od 21.10. do 25.10. 2019

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Inšpektorát práce Bratislava v súvislosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky 2018 – 2019“ vykonal tieto aktivity:

 

Na pôde Inšpektorátu práce Bratislava bolo poskytované poradenstvo, elektronické a tlačové materiály ku  kampani  „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky 2018 – 2019“, film DVD s postavičkou NAPO, pravidlá dobrej praxe BOZP na pracovisko s poskytnutím spracovanej brožúry, informácie k problematike zamestnávania a bezpečnej práce s informačnými letákmi „Pracuj bezpečne“ a „Pracuj legálne“.

Počas „Dňa otvorených dverí“ v pondelok 21.10.2019 a v stredu 23.10.2019 bolo na Inšpektoráte práce Bratislava poskytované poradenstvo v oblasti BOZP, prezentácie kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnej práce na stavenisku a „legálnej práce“.

Záverom možno konštatovať, že aktivity Inšpektorátu práce Bratislava v rámci týždňa BOZP mali pozitívny ohlas a stretli sa so záujmom širokej verejnosti.

Deň otvorených dverí na Inšpektoráte práce Bratislava bol v dňoch:

  • pondelok, dňa 21.10.2019, v čase od 08:00 do 11:30 h a od 12:30 do 15:00 h,
  • streda, dňa             23.10.2019, v čase od 08:00 do 11:30 h a od 12:30 do 17:00 h.