Preskočiť na obsah

Informácia o týždni BOZP na Inšpektoráte práce Košice

Vyvrcholením kampane Zdravé pracoviská je Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri (43. kalendárny týždeň). Inšpektorát práce Košice počas 43. týždňa  – “ Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorý je tohto roku s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok, pripravil pre organizácie (právnické osoby) ako aj jednotlivcov (fyzické osoby) tieto aktivity:

  • Počas celého 43. týždňa  na Inšpektoráte práce Košice bude „Deň otvorených dverí“ .
  • V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú na vybraných stredných školách besedy so študentami zamerané na zvýšenie informovanosti o význame participatívneho a aktívneho prístupu ku kontrole nebezpečných látok.

Bude bližšie rozoberaná daná téma:

  • Na pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam,
  • Prečo je také dôležité kontrolovať nebezpečné látky pri práci,
  • Kto musí byť zapojený do podpory udržateľného pracovného života,
  • Ako možno kontrolovať nebezpečné látky,
  • Ako úspešne predchádzať zlému zdravotnému stavu, zraneniam a úmrtiam spôsobeným nebezpečnými látkami na pracoviskách…