Kampaň EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Nebezpečné látky sú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Problém týchto látok sa dotýka miliónov zamestnancov v Európe. Miera vystavenia týmto látkam a riziká a s tým spojené sa často podceňujú alebo sa im nevenuje dostatočná pozornosť a práve z toho dôvodu bola téma nebezpečných látok určená ako ústredná téma dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) na roky 2018 a 2019. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s chemickými látkami, šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na pracoviskách. Kampaň na európskej úrovni začína 24. apríla 2018 a budú sa na nej podieľať stovky partnerov, okrem iného aj  tripartitná sieť EU-OSHA, ktorú tvoria vlády krajín a zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov. Na národnej úrovni bude kampaň otvorená dňa 26. apríla na tlačovej konferencii v Bratislave za účasti tripartity a zástupcov médií. Aktivity kampane, medzi ktoré budú tradične zaradené bezplatné semináre pre odbornú verejnosť, budú včas propagované na webovej stránke Národného inšpektorátu práce. Sprievodca, leták, plagát a prezentácia v PowerPointe ku kampani sú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA.