Minimálna mzda od 1.1.2019

Minimálna mzda od začiatku roka 2019 je v SR 520 eur

Minimálna mzda v Slovenskej republike sa od 1. januára 2019 zvyšuje na sumu 520 eur. Oproti roku 2018 sa minimálna mzda v tomto roku zvýšila o 40 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda sa zvýšila na úroveň 2,989 eura. Čistá minimálna mzda očistená od daní a odvodov bude v tomto roku 430,35 eura mesačne. To predstavuje nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018, ktorá bola vo výške 403,18 eura, o 27,17 eura mesačne. Minimálna mzda bola upravená Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. januára 2019.