Minister ocenil prácu zamestnancov rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý bol vyhlásený v novembri 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a ktorý si pripomíname od roku 2009, aj v tomto roku udelilo rezortné vyznamenania za mimoriadne zásluhy, prínos a výsledky v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky na Slovensku.Medzi ocenenými nechýbali ani zamestnanci Národného inšpektorátu práce a zamestnanci inšpektorátov práce, ktorí si dňa 11.2.2016 z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Jána Richtera, prevzali 2 ďakovné listy, 2 bronzové medaily a 1 striebornú medailu za svoj prínos a dlhodobé pôsobenie v oblasti inšpekcie práce.

Ocenení boli nasledovní zamestnanci:
Ing. Róbert Bulla, PhD., Inšpektorát práce Nitra – strieborná medaila
Ing. Ondrej Ficeri, Inšpektorát práce Košice – bronzová medaila
Ing. Viliam Gajdošík, Inšpektorát práce Trenčín – bronzová medaila
Ing. Daniela Gerliczyová – Inšpektorát práce Trenčín – ďakovný list
Ing. Ladislav Mudrik – Inšpektorát práce Prešov – ďakovný list

Tento rok k nim pribudli aj odborníci z oblasti služieb zamestnanosti. Mená ďalších ocenených ako aj fotografie nájdete tu.
Všetkým oceneným gratulujeme.