Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 04.10.2010 bol neznámym páchateľom odcudzený preukaz inšpektora práce, ktorý bol vydaný Národným inšpektorátom práce

dňa:  01.04.2008,
na meno:   Mgr. Miroslav Benč,
číslo preukazu:  639.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa odcudzenia.