Preskočiť na obsah

Ponuka práce - mzdová účtovníčka


Inšpektorát práce Žilina hľadá zamestnankyňu na pozíciu mzdová účtovníčka

Miesto výkonu práce:

 •  Žilina, Hlavná 2 01009

Základná zložka mzdy (v hrubom):

 • 642 € za mesiac

Náplň (druh) práce:

 • Vykonáva samostatne odborné účtovnícke práce v mzdovej učtární, pričom využíva systém SAP.
 • Vykonáva agendu mzdového účtovníka a vedie evidenčné dôchodkové zabezpečenie.
 • Vypracováva rozbor PN a príslušných výkazov za zamestnávateľa.
 • Vedie mzdové listy zamestnancov.
 • Vykonáva práce spojené s agendou zdravotného a sociálneho poistenia.
 • Vedie vyhlásenia k zdaneniu príjmov, vedie agendy Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ostatných zdravotných poisťovní.
 • Vypracúva podklady pre finančné a daňové orgány, orgány Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní.
 • Komplexne zabezpečuje a usmerňuje správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov.
 • Vedie knižnicu zamestnávateľa.
 • Plní ostatné úlohy podľa poverenia vedúceho oddelenia

Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe:

 • bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

 • samostatnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • organizovanie a plánovanie práce

Počítače:

 • Microsoft Word – elementárna
 • Microsoft Excel – elementárna
 • Microsoft Outlook – elementárna

Stručná charakteristika spoločnosti:

Inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý je rozpočtová organizácia. Sídlo a územný obvod inšpektorátu práce je zhodný so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavný inšpektor práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce. Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba:

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.