Preskočiť na obsah

Pozvánka na seminár dňa 25.11.2021

Inšpektorát práce Trnava  organizuje  pre zamestnávateľov, zamestnancov a odbornú verejnosť dňa 25.11.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.   v zasadacej miestnosti Inšpektorátu práce Trnava, J. Bottu č. 4 seminár na tému

Pracovný pomer a nelegálne zamestnávanie.

Cieľom stretnutia je priblížiť účastníkom  problematiku založenia pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, povinnosťami zamestnávateľov a právami zamestnancov pri uzatváraní pracovného pomeru z pohľadu ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, poznatky z aplikačnej praxe.

Záujemcov o stretnutie  vzhľadom na kapacitné možnosti IP Trnava a na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 žiadame, aby potvrdili svoju účasť  do 19.11.2021  na adrese: ip.trnava@tt.ip.gov.sk a predložili prípadné otázky, o ktorých by mali záujem diskutovať. Následne budú záujemcovia kontaktovaní  za účelom potvrdenia účasti na vyššie uvedenom stretnutí.

Stretnutie sa bude konať v súlade s protipandemickými opatreniami platnými v čase konania semináru.