Preskočiť na obsah

Pozvánka na seminár: Pracovné úrazy z hľadiska legislatívy zohľadňujúce covid opatrenia.

Téma: Pracovné úrazy z hľadiska legislatívy zohľadňujúce covid opatrenia.

 

Účastníci: zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a iní.

Cieľ: Prezentácia stavu v oblasti vyšetrovania pracovných úrazov z pohľadu legislatívy zohľadňujúce covid opatrenia a ďalšie skutočnosti.

Prednášajúci: Ing. Radoslav Vrábel

 

Organizačné pokyny

Termín konania:   20.10.2021 od 09.00 -12.00 hod. vrátane diskusie.

Adresa miesta konania: zasadacia miestnosti IP Prešov, Konštantínova 6, Prešov  – 3. posch.

Účastnícky poplatok: bez poplatku

Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu Vás žiadame o nahlásenie účasti   a zaslanie prípadných otázok  k avizovanej téme  na e-mail: dana.kerestesova@ip.gov.sk a Marta.Galova@ip.gov.sk aspoň 2 dni vopred. V priebehu seminára radi odpovieme na Vaše otázky, ktoré môže zaslať aj vopred. Seminár sa uskutočni  v súlade s platným COVID automatom  a za dodržania platných pandemických opatrení,  v režime OTP.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Alena Hudáková
hlavný inšpektor práce