Preskočiť na obsah

Pozvánka na webinár s témou: Vybrané nedostatky pri vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby.

Téma: Vybrané nedostatky pri vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby.

Cieľ: Cieľom  webinára je oboznámiť bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a zamestnávateľov s nedostatkami, ktoré vznikajú pri výkone činnosti bezpečnostnotechnickej služby, najmä v oblasti tvorby a aktualizácie dokumentácie BOZP z pohľadu inšpekcie práce.

Účastníci: zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a iní.

Prednášajúci: Ing. Patrik Nohavica

Organizačné pokyny

Termín konania:   22.11.2021 od 09.00 -12.00 hod.

Miesta konania: Webinár prostredníctvom MS TEAMS (prihláseným účastníkom príde link prostredníctvom ktorého sa pripoja do webinára).

Účastnícky poplatok: bez poplatku

Žiadame Vás o nahlásenie účasti   a zaslanie otázok  k avizovanej téme  na e-mail: dana.kerestesova@ip.gov.sk a Marta.Galova@ip.gov.sk aspoň 2 dni vopred. Webinár sa uskutočni  online prostredníctvom Microsoft TEAMS, po prihlásení sa na webinár vám deň pred konaním príde na e-mail link s prihlásením to daného webinára. Link otvárate prostredníctvom internetového prehliadača ( Edge, Chrome, Mozilla).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Alena Hudáková
hlavný inšpektor práce