Raňajky so zamestnávateľmi

Dňa 26.06.2019 (streda) o 09:00 hod. pozývame všetkých zamestnávateľov resp. ich zástupcov na „Raňajky so zamestnávateľmi“, ktoré sa budú podávať v zasadacej miestnosti Inšpektorátu práce Banská Bystrica. Spolu s občerstvením sú pre zúčastnených pripravené užitočné a  praktické prednášky z oblasti inšpekcie práce spojené s diskusiou v tomto poradí:

 

  1. BOZP na stavbách a staveniskách – najčastejšie zisťované porušenia právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na stavbách a staveniskách

 

  1. Postupy inšpektorov práce pri výkone inšpekcie práce v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľa

 

  1. Diskusia – otázky a námety zamestnávateľov pre inšpekciu práce v oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov, aplikačná prax z pohľadu zamestnávateľov

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom e-mailu na adrese: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk .