Raňajky so zamestnávateľmi

Inšpektorát práce v Žiline organizuje dňa 27.06.2018 preventívno-propagačné podujatie – Raňajky so zamestnávateľmi.

Účelom podujatia je bezplatne poskytnúť zamestnávateľom poradenstvo v oblastiach patriacich pod dozor inšpekcie práce a poskytnúť informácie o činnosti orgánov inšpekcie práce.

Začiatok podujatia je o 8.00 hod. v zasadačke na prvom poschodí Inšpektorátu práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina.

V prípade, že sa chcete podujatia zúčastniť, oznámte nám Váš záujem na E-mailovej adrese frantisek.cyprich@ip.gov.sk