Seminár „Pracovnoprávne vzťahy“

Národný inšpektorát práce si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár s názvom „Pracovnoprávne vzťahy – kontrolované povinnosti zamestnávateľa“, ktorý sa bude konať 17. marca 2016 v Prešove.K základným povinnostiam zamestnávateľa patrí riadne dodržiavanie platnej pracovnoprávnej legislatívy. Všeobecne záväzné predpisy sú zo strany zamestnávateľov často porušované. Inšpekcia práce vykonáva dozor nad dodržiavaním predpisov, vyvodzuje zodpovednosť za ich porušovanie a poskytuje bezplatné poradenstvo. Cieľom seminára je zvýšiť informovanosť poskytnutím vybraných informácií v uvedenej oblasti, oboznámiť účastníkov s požiadavkami inšpekcie práce v rámci kontrol a dosiahnuť tým vyššiu úroveň v plnení povinností zamestnávateľov. Seminár je určený odborníkom v danej oblasti, bezpečnostným technikom, personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR, konateľom spoločností a širokej verejnosti.

Upozornenie: Prihlásiť sa na uvedený seminár už nie je možné z dôvodu naplnenia maximálneho počtu prihlásených účastníkov. Radi Vás privítame na našich plánovaných seminároch, o ktorých Vás budeme už v najbližšej dobe informovať na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce.

Prílohy