Seminár v Prešove

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 8. novembra odborný seminár v hoteli Dukla v Prešove. Prihlásiť sa môžete do 29. októbra 2018 prostredníctvom online registračného formulára dostupného na nasledujúcom linku:  https://goo.gl/forms/a4nPCa8QkWrYhZff1