Preskočiť na obsah

Zmeny v poskytovaní služieb verejnosti na Inšpektoráte práce v Žiline v období od 21.12.2022 do 5. 1. 2023

Počas vianočných a novoročných sviatkov v dňoch od 21. 12. 2022 do 5. 1. 2023 dochádza k zmenám úradných hodín Inšpektorátu práce Žilina.

Inšpektorát práce Žilina, ktorý sídli v prenajatých priestoroch, pristúpi v uvedenom období k obmedzeniu poskytovania služieb verejnosti podľa nasledovného harmonogramu:

 

21.12.2022 – streda –  Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo v oblasti  pracovnoprávnych vzťahov  budú poskytované do 12:00 hod.

22.12.2022 – štvrtok – Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov  budú poskytované do 12:00 hod.

23.12.2022 – piatok – Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti sociálnej legislatívy v doprave  budú  poskytované do 12:00 hod.

27.12. až 29.12.2022  – Bežný výkon práce podľa úradných hodín

30.12.2022 – piatok  –  Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti sociálnej legislatívy v doprave   budú poskytované do 12:00 hod.

02.01.2023 – pondelok – Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov  budú poskytované do 12:00 hod.

03.01. – 04.01.2023  –  Bežný výkon práce podľa úradných hodín

05.01.2023 – štvrtok –  Obmedzený režim, podateľňa a poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov   budú poskytované do 12:00 hod.

 

Poradenstvo funguje elektronicky alebo telefonicky na nasledovných kontaktných telefónnych číslach:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálna legislatíva v doprave:   +421 41 505 91 04, +421 41 505 91 13;

Pracovnoprávne vzťahy:   +421 41 505 91 91, +421 41 505 91 13