Zrušenie termínu skúšky ABT

V nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky a aktuálne opatrenia vlády SR sa skúšky ABT dňa 29. októbra 2020 neuskutočnia. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať písomnou formou prostredníctvom pozvánky.