Preskočiť na obsah

Zrušenie termínu skúšok ABT

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 vám oznamujeme, že skúšky ABT plánované v dňoch 12. 01. 2021, 13. 01. 2021 a 14. 01. 2021 sa neuskutočnia. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať písomnou formou prostredníctvom pozvánky. Zároveň informujeme, že z uvedených termínov skúšok ste ospravedlnení.