Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Previerky zamerané na kontrolu závislej práce

V roku 2013 orgány inšpekcie práce vykonávali celoročné previerky zamerané na kontrolu závislej práce. Cieľom previerok bolo overiť dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa výkonu závislej práce v zmysle jej novej definície, ktorá ustanovila zákaz jej výkonu v zmluvnom občianskoprávnom ...čítať ďalej