Przejdź do treści

...angeordnet werden. Dem Arbeitnehmer, der als medizinisches Personal gemäß der Sondervorschrift beschäftigt wird, können weitere Überstunden im Umfang von höchstens 100 Stunden im Kalenderjahr über den Umfang gemäß dem ersten...

...a šírku 100 mm, tzn., že predmetná figúrka po položení na stôl lisu zaplnila prakticky celý priestor medzi hranou matrice a hranou stola lisu. Pri inšpekcii práce bolo zistené, že...

...a medical profession pursuant to special regulation can, after agreement with employees’ representatives, be charged to perform up to 100 additional hours of overtime work per calendar year beyond the...

...from the regulations from EUR 1 000 to EUR 200 000, 2. failure to comply with the obligation imposed by the measure from EUR 300 to EUR 100 000. (1)...

...nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku. Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca...