Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trenčín dňa 30.11.2021 o 08.30 hod. usporiada bezplatnú odbornú prednášku spojenú s odbornou diskusiou na tému Vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov a aktuálne opatrenia súvisiace s COVID – 19 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov“. Prednáška je určená pre zamestnávateľov ako aj zamestnancov.

Prednáška bude prebiehať formou aplikácie MS TEAMS. Prihlasovať sa môžete elektronicky e-mailom na adrese juraj.hajso@ip.gov.sk.