Preskočiť na obsah

Pozývame vás na online premietanie dokumentárneho filmu „Bird Island – Ostrov vtákov“, oceneného cenou Healthy Workplaces Film Award, ktorú udeľuje Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) v rámci medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia.

Dokumentárny film predkladá analógiu medzi procesom liečenia zranení vtákov a rehabilitáciou hlavnej postavy, ktorá sa vracia do pracovného procesu po ťažkom ochorení. Vyzdvihuje náročnosť procesu návratu do zamestnania, kde kritickým je zvládnutie roly mentora a tiež zdôrazňuje, že duševné zdravie človeka je problémom nielen na pracovisku, ale aj v širšej spoločnosti.

Účastníkom po vyplnení prihlášky bude poskytnutý časovo obmedzený prístup k filmu cez internetový servis VIMEO a tiež budú pozvaní na online diskusiu k filmu na platforme MsTeams.

Cieľom online podujatia je navodiť priaznivú atmosféru a za pomoci moderovanej diskusie analyzovať hlavné myšlienky filmu a ich vzťah k problémom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum online premietania:             od 9. apríla 2021 do 12. apríla 2021

Dátum online diskusie:                   13. apríla 2021 o 14.30 hod.

 Miesto:           Online – stretnutie za pomoci aplikácie Microsoft Teams

Prihlásenie:               Kliknite sem!

Program online diskusie:    

  • 14:30 –   14:35          Privítanie  a predstavenie kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž

 Ladislav Kerekeš, národné kontaktné miesto EU-OSHA, NIP

  • 14:35 – 14:55              Úvod k filmu a prezentácia moderátora

Michaela Machajová, PhD., Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva

  • 14:45 ­– 15:25             Diskusia k filmu

Účastníci premietania budú diskutovať so zástupcom Národného kontaktného miesta EU – OSHA a moderátorom podujatia o hlavných myšlienkach a posolstve filmu.

  •  15:25 – 15:30             Záverečné zhodnotenie

Prílohy