Pracovná ponuka

Hospodárka – administratívny pracovník
Pracovný pomer – doba určitá

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • samostatne zostavuje výkazy o hospodárení, účtovné výkazy, kontroluje správnosť všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej evidencie,
  • zostavovanie odborných prehľadov a hlásení a navrhovanie čiastkových opatrení
  • vykonáva materiálno-technické zabezpečenie činnosti Inšpektorátu práce Košice, zabezpečuje nákup, prieskum trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
  • koordinuje a zabezpečuje činností spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,
  • zabezpečuje správu, ochranu, údržbu a využívanie majetku, vedie skladovú evidenciu
    a operatívnu evidenciu, vedie evidenciu OOPP,
  • vykonáva všetky odborné účtovnícke práce na úseku evidencie zásob a základných prostriedkov vrátane automatizácie bankových operácií,

Požiadavky na uchádzača
– pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou
– Odbor: Ekonomika, účtovníctvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Dobrá počítačová zručnosť –vítaná skúsenosť práce s programom SAP
Finančná a ekonomická gramotnosť

Informácie o ponúkanom mieste
Žiadosť so životopisom prosíme zasielať na adresu: silvia.lachovicova@ip.gov.sk
Odpovedať budeme len vybraným uchádzačom.