Preskočiť na obsah

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár: „ONLINE INTERAKTÍVNE NÁSTROJE NA POSUDZOVANIE RIZÍK OIRA“,  ktorý sa uskutoční o 09:00 hodine dňa 10. októbra 2023 v hoteli Holiday Inn**** Športová 2, Žilina.

Každoročne milióny ľudí v EÚ utrpia na pracovisku pracovný úraz alebo závažné poškodenie zdravia. Preto je dôležité, aby podniky každého typu a veľkosti pravidelne vykonávali posudzovanie rizík na pracovisku. Cieľom seminára je informovať o poznatkoch z oblasti posudzovania rizík a predstaviť prvé online interaktívne nástroje na posudzovanie rizík OiRA v SR. Budeme sa venovať poznatkom z praxe pri posudzovaní rizík v podmienkach výroby automobilov v spoločnosti Kia Slovakia s.r.o. a tiež poznatkom inšpektorov práce vo vzťahu k tejto téme. Podrobný program je k dispozícii v prílohe.

Informácie týkajúce sa organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.: +421 2 4444 1096

Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: ladislav.kerekes@ip.gov.sk alebo osha@safework.gov.sk, tel.: +55 79 79 940, www.ip.gov.sk 

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 2. októbra 2023 prostredníctvom registračného formulára (alebo vložte do Vášho prehliadača: https://www.surveymonkey.com/r/Zilina_OIRA)

Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný na 50 miest.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!