V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 21. júna 2018 v hoteli Saffron v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej s používaním chemických látok na pracoviskách a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpia odborníci zastupujúci inšpekciu práce, zástupkyne z Úradu verejného zdravotníctva, z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Konfederácie odborových zväzov a zástupkyňa Európskej siete podnikov.

Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom registračného formulára, na ktorý odkazuje pozvanie na seminár.

Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

V prílohe nájdete program a pozvanie na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

V prípade ťažkostí s registráciou môžu záujemcovia napísať e-mail na adresu events@ceuconsulting.com. V ňom uvedú svoje meno a priezvisko, organizáciu, e-mailový a telefonický kontakt.

 

Prílohy