Preskočiť na obsah

V mesiaci apríl 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 120 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 46 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 18 žien a 102 mužov (podiel mužov predstavuje 85 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 60 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, administratívnych a podporných službách (dočasné pridelenie zamestnancov) a v sektore priemyselnej výroby.