Preskočiť na obsah

V mesiaci apríl 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 109 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 14 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 8 žien a 101 mužov (podiel mužov predstavuje 93 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo evidované nelegálne zamestnávanie 91 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva (85 osôb).

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 109 100,00%
Ženy 8 7,34%
Muži 101 92,66%
Cudzinci 91 83,49%

*informácie aktuálne ku dňu 22. 05. 2020