Preskočiť na obsah

V mesiaci apríl 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 135 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 60 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 43 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 68 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 32 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve, v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci a v sektore administratívnych a podporných služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 135 100,00%
Ženy 43 31,85%
Muži 92 68,15%
Cudzinci 32 23,70%

*informácie aktuálne ku dňu 14. 06. 2021 (export z ISOP zo dňa 28.05.2021)