Preskočiť na obsah

V mesiaci august 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 216 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 74 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 48 žien a 168 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 93 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore priemyselnej výroby, stavebníctva a v sektore administratívnych a podporných služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

 

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 216 100,00%
Ženy 48 22,22%
Muži 168 77,78%
Cudzinci 93 43,06%

 

*informácie aktuálne ku dňu 27. 09. 2018 (export ISOP zo dňa 21. 09. 2018)